channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

konferencje materiały

 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa


UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

INSURANCE - CHALLENGES FOR THE 21st CENTURY

  22-24 maja 2017 r. Zamek w Rydzynie

 Strona konferencji

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI    

Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w Polsce i na świecie – aktualne problemy, nowe rozwiązania regulacyjne, kierunki rozwoju   

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw  

Rola ubezpieczeń w finansach osobistych   

Ubezpieczenia społeczne  

  Planowanie emerytalne   

Ubezpieczenia zdrowotne  

  Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń   

Innowacyjne rozwiązania w sektorze ubezpieczeń   

Metody aktuarialne   

Prawne aspekty ubezpieczeń


PATRONAT HONOROWY

J.M. Rektor UE Wrocław prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

J.M. Rektor UE Poznań prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski

PATRONAT MEDIALNY

Wiadomości Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

Prawo Asekuracyjne