channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 "UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU"

Strona konferencji

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 

Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,  ​w tym prewencja i przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19

  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych w czasach pandemii Covid-19

  • Prawne aspekty ubezpieczeń, a pandemia Covid-19

  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19

  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive

  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia, z uwzględnieniem skutków pandemii Covid-19

  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach