channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

BADANIA NAUKOWE

Obszary badawcze:

 • ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 • ubezpieczenia na życie
 • ubezpieczenia emerytalne
 • teoria ubezpieczeń
 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
 • zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń
 • finanse zakładu ubezpieczeń
 • działalność inwestycyjna ubezpieczycieli
 • modelowanie i zarządzanie ryzykiem katastrof
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia chorobowe
 • ubezpieczenia finansowe i związane z rynkiem nieruchomości
 • analiza rynku ubezpieczeniowego
 • finansowanie rynku nieruchomości