channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

Historia Katedry

Katedra Ubezpieczeń jest jedną z najmłodszych Katedr na uczelni, gdyż funkcjonuje od 15 lutego 2006r. powołana Uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej. Powstała z podziału Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń w ramach Instytutu Zarządzania Finansami na Katedrę Ubezpieczeń oraz Katedrę Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. 

W Katedrze Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, od początku powstania tej Katedry, to znaczy od 1 stycznia 1996 roku, prowadzone były badania naukowe z zakresu ubezpieczeń, jak również prowadzone były liczne zajęcia dydaktyczne z ubezpieczeń, które albo należą do standardów programowych, albo zostały wprowadzone z inicjatywy pracowników Katedry.

Ponadto pracownicy Katedry mają bogaty dorobek naukowy z zakresu ubezpieczeń, który obejmuje takie obszary jak:

 • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
 • Ubezpieczenia na życie,
 • Ubezpieczenie emerytalne i społeczne,
 • Ryzyko ubezpieczeniowe – modele i metody oceny,
 • Finanse zakładów ubezpieczeń,
 • Ryzyko ubezpieczyciela i metody zarządzania nim,
 • Ubezpieczenia dla działalności gospodarczej,
 • Metody aktuarialne.

Dorobek naukowy:

 • 40 książek w tym monografie, podręczniki (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa),
 • prawie 240 artykułów naukowych,
 • ponad 200 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • 12 projektów badawczych (grantów otrzymanych w konkursach KBN) finansowanych ze środków MNiSz.W. (w tym 4 badania zespołowe i 8 promotorskich),
 • 13 obronionych rozpraw doktorskich z zakresu ubezpieczeń,
 • 2 otwarte przewody doktorskie,
 • Współorganizacja wraz z katedrą Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski” (14 konferencji),
 • Współorganizacja wraz z Katedrą Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” (5 konferencji)

Dorobek dydaktyczny:

 • Opieka nad specjalnością Bankowość i Ubezpieczenia,
 • Organizacja Studium Podyplomowego:
  • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, 2 edycje,
  • Ubezpieczenia i inwestycje finansowe - 3 edycje,
  • Doradca Finansowy – 2 edycje,
  • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem – 1 edycja
 • Prowadzenie wykładów z Ubezpieczeń gospodarczych na Zaocznych Studiach Doktoranckich, studiach MBA, licznych studiach podyplomowych prowadzonych przez UE Wrocław, AE Poznań, UE Kraków,
 • Opieka nad kołem naukowym „Ubezpieczenia i Ryzyko”,
 • Wykłady z ubezpieczeń na Festiwalu Nauki.

Inne osiągnięcia:

 • Nagroda indywidualna I stopnia MEN dla Wandy Ronki-Chmielowiec za książkę „Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny” 1998r.
 • Nagroda zespołowa I stopnia MEN za książkę „Ubezpieczenia – Rynek i Ryzyko” 2003 r. zespół: Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga, Ilona Kwiecień, Katarzyna Kuziak
 • Nagroda III stopnia za pracę doktorską przyznana przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych dla Marty Bordy 2006r.
 • Członek Komitetu Nauki o Finansach PAN od 2007 r. – prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec,
 • Członek Rady Redakcyjnej Wiadomości Ubezpieczeniowych – prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec,
 • Członek Rady Naukowej periodyku „Rozprawy Ubezpieczeniowe” wydawanego przez Fundację Ubezpieczonych, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec