channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska


 

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Informatycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego, a także:

Studiów Podyplomowych Finanse i Bankowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),

Studiów Podyplomowych Wycenia nieruchomości (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu).

 

Praca doktorska: „Zarządzanie lokatami zakładów ubezpieczeń – ryzyko i metody jego oceny” obroniona w 2004 r. Promotor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

 

Od 2004r. asystent , od 2005r. adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń.

 

Zakres badań naukowych:

- ubezpieczenia finansowe

- zarządzanie ryzykiem

- metody finansowania rynku nieruchomości

- metody aktuarialne

 

Wybrane publikacje:

Książki:

1. Metody aktuarialne Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006,

2. Współczesna bankowość hipoteczna (red. Anna Szelągowska), CedeWu, Warszawa, 2010:

rozdziały: Odwrócona hipoteka (współautor: E. Poprawska)

Zastosowanie produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecznych

3. Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej, (red. W.Ronka-Chmielowiec), Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2009:

podrozdziały: Ryzyko związane z finansami przedsiębiorstwa

Charakterystyka produktów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw (współautor: I. Kwiecień)

 

Artykuły naukowe:

- Ryzyko kredytowe w finansowaniu nieruchomości, „Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku”, Fundacja UE w Krakowie, 2011, str.129-138,

- Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych, (współautor: W.Ronka-Chmielowiec),”Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011, str.75-93

- Produkty ubezpieczeniowe a ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, Prace Naukowe UE nr 98, UE Wrocław, 2010, str.141-152,

- Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości – perspektywy rozwoju na rynku polskim, Prace Naukowe UE nr 105,Wrocław, 2010, str.102-109

- Reverse mortgage – charakterystyka produktu i analiza ryzyka, (współautor: E.Poprawska), „Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007”, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009, str.53-62,

- Zabezpieczenie różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości za pomocą ubezpieczenia, Prace naukowe US nr 550, Szczecin 2009, str. 436-442,

- Reverse mortgage – analiza i perspektywy rozwoju produktu na rynku polskim, (współautor: E.Poprawska), Finansowanie nieruchomości nr 02/2008/15, str.4-8,

- Ryzyko finansowania nieruchomości – wybrane aspekty, Finansowanie nieruchomości nr 04/2008/17, str.18-23,

- The development of the market of financial insurance and the development of the market of the real estate in Poland, Vilnius University Publishing House, 2008

- Rola zakładów ubezpieczeń na rynku nieruchomości w Polsce, „Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, str.592-600

- Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jako jedna z metod zarządzania ryzykiem kredytowym, Wiadomości ubezpieczeniowe nr , nr 3/4, 2007, str.31-37