channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Informatycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Praca doktorska: „Rating ubezpieczeniowy na polskim rynku” obroniona w 2009 r. Promotor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Wieteska.

 

Od 2009r. asystent , od 2010r. adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń.

 

Zakres badań naukowych:

- finanse zakładów ubezpieczeń

- analiza wskaźnikowa zakładów ubezpieczeń

- metody oceny i kontroli działalności zakładów ubezpieczeń

- odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi medyczne

 

Wybrane publikacje:

Artykuły naukowe:

"Szkody osobowe w wypadkach  komunikacyjnych z udziałem cudzoziemców" Link do wyników badania

„Analiza dynamiki rozwoju zakładów ubezpieczeń działających na rynku polskim z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego” (wspólnie z dr Ewą Poprawską) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 60, str. 121-130

 „Ocena kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń na życie funkcjonujących na polskim rynku w oparciu o wskaźniki trzyletnie” Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Katowicach, J. Chrzan, T. Czernik (red.) w: „Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007”, Katowice 2009, s. 11-22

 „Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń działu I” (wspólnie z dr Ewą Poprawską) Wydawnictwo UE w Poznaniu, J. Handschke (red.), „Studia Ubezpieczeniowe”, Zeszyt Naukowy nr 127, Poznań 2009, s. 619 – 639

 „Metody matematyczne wykorzystywane w ratingu ubezpieczeniowy” Wydawnictwo UE w Krakowie, J. Pociecha (red.) „Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej” Nr 3, Kraków, 2009, s. 89-102

 „Klasyfikacja polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na podstawie dynamiki ich rozwoju” Wydawnictwo WSB w Poznaniu, S. Forlicz (red.), „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, Nr 11, Poznań 2009, s. 203-218

 „Ocena płynności i wypłacalności zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku” Wydawnictwo PIU, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 4/2009, s. 29-42

 „Rating ubezpieczeniowy, a wybrane metody oceny zakładów ubezpieczeń” Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, W. Tarczyński, D. Zarzecki (red.), Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Szczecin 2009, s. 427-435

 “New factors of risk in life insurance – trends and problems in Central and Eastern European countries” (wraz z dr Ewą Poprawską) Conference proceedings „Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Vilnius University Publishing House, Vilnius University, 2010, str. 108-114

 “Nowe normy wskaźników oceny zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku” Wydawnictwo WSB, Poznań, 2010 str. 193-206

 „Nowe oceny dla wartości wskaźników polskich zakładów ubezpieczeń na życie” Modelowanie preferencji, a ryzyko, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010, s. 139-150