channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

Granty finansowane przez MNiSzW


Zakończone

1. Projekt zespołowy: "Ryzyko i efektywność funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce"
nr 1824/B/H03/2010/39
termin realizacji: 27.10.2010 – 26.04.2013
kierownik projektu: prof. dr hab. wanda Ronka-Chmielowiec
wykonawcy:  

  • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec,
  • dr Ilona Kwiecień,
  • dr Ewa Poprawska,
  • dr Marta Borda,
  • dr Patrycja Kowalczyk,
  • dr Anna Jędrzychowska,
  • mgr Maria Wąsewicz,
  • mgr Rafał Korzonek

2. Projekt zespołowy: „Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń w działalności gospodarczej”nr 1H02B 02629termin realizacji: 01.2006-12.2007Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawcy: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, dr Ilona Kwiecień, dr Marta Borda, dr Patrycja Kowalczyk, dr Ewa Poprawska, dr Katarzyna Kuziak, dr Daniel Papla 

3. Projekt zespołowy: „Zastosowanie metod ekonometryczno - statystycznych w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń” nr 5 H02B 01821Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

4. Projekt zespołowy: „Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych wynikającego z umów ubezpieczeniowych o wysokim wskaźniku szkodowości”  nr 1 P11006507   Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

5. Projekt zespołowy: „Zarządzanie ryzykiem w polskich firmach ubezpieczeniowych prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych”
nr 1 H02D 01512
Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Granty promotorskie

Zakończone 

1. „Rating ubezpieczeniowy na polskim rynku”projektu badawczego promotorskiego Nr N N111 4426342Umowa zawarta na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 4426/B/H03/2008/34 z dnia 2008.03.263Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Anna Jędrzychowska

2. „Optymalizacja kontraktów reasekuracyjnych w ujęciu aktuarialnym”nr 0445/H03/2006/30Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Patrycja Duszeńko-Majchrowska

3. „Kapitałowe programy emerytalne w Polsce – szacowanie wysokości stopy zastąpienia dla emerytur z drugiego i trzeciego filara”nr 1800/H03/2006/31Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Bogumiła Wątorek

4. „Analiza i perspektywy rozwoju ubezpieczeń towarzyszących kredytom hipotecznym na rynku polskim”nr 0326/H03/2006/30Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Magdalena Bulik

5. „Modelowanie ryzyka katastrof w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym”nr 1 H02B 002 27Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Ewa Poprawska

6. „Metody statystyczne w ocenie ryzyka w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim" nr 2 H02B 026 24 Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Marta Borda

7. „Zarządzanie lokatami zakładów ubezpieczeń - ryzyko i metody jego oceny”nr 2 H02B 00167 Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Patrycja Kowalczyk

8. „Wpływ oceny ryzyka na tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych”2 H02B 00924 Kierownik: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-ChmielowiecWykonawca: Dominika Tomaszewska