channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

PUBLIKACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ

 

UBEZPIECZENIA; red. W. Ronka-Chmielowiec; wyd, CH BECK, 2016, podręcznik rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN

Kompleksowy podręcznik obejmujący zagadnienia dotyczące instrumentu ubezpieczenia, organizacji rynku ubezpieczeń, funkcjonowania zakładów, konstrukcji produktów - w obszarze ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Twórcy podręcznika to międzyuczelniany zespół autorski złożony z pracowników naukowo-dydaktycznych, przeważnie zatrudnionych w katedrach ubezpieczeń, z doświadczeniem w instytucjach oraz praktyce rynku ubezpieczeń.

 

 

UBEZPIECZENIA

red. J. Handschke. J. Monkiewicz

Opis Powstał podręcznik autorstwa wybitny